Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng – TNE Models

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 
Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để chăm sóc, bảo hành sản phẩm và liên hệ khi có chính sách ưu đãi hấp dẫn.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:
Chỉ sử dụng cho những mục đích ở trên, nếu quý khách hàng không muốn nhận email quảng cáo, tích vào ô không muốn nhận email quảng cáo. 
Chúng tôi sẽ không làm phiền quý khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: vĩnh viễn

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: 
Chúng tôi cam kết không share thông tin khách hàng cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 
Công ty Cổ phần TNE Laser - 0934750506
472 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, quận 7, HCM

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
Chỉ chỉnh sửa được khi quý khách hàng đăng ký tài khoản