MILITARY - BỘ SƯU TẬP QUÂN SỰ

 THE ASSAULT RIFLE  THE ASSAULT RIFLE
1,199,000₫

THE ASSAULT RIFLE

1,199,000₫

 THE PISTOL  THE PISTOL
594,000₫

THE PISTOL

594,000₫

 THE SHOTGUN  THE SHOTGUN
858,000₫

THE SHOTGUN

858,000₫